Dizajn udržateľných ľudských sídel – permakultúra

Dizajneský systém pre navrhovanie trvalo udržiavateľného človekom vytvorených produkčných systémov a ľudských sídel. Tento systém vychádza z pozorovania a napodobovania prírodných systémov a poznatkov z poľnohospodárstva. Prostredníctvom a prijatia a uplatnením zásad pemakultúrneho dizajnu v našom každodennom živote môže ktokoľvek z nás  docieliť prechod od závislého spotrebiteľa k zodpovedného výrobcu a samostatnosti.

 

Permakultúra  je v stručnosti na etike založený dizajnerský program, ktorý spojuje zdravé bývanie s bezpečnou a samostatnou produkciou potravín, estetiku a spoločensko finančné stránky. Prostredníctvom a prijatia a uplatnením zásad pemakultúrneho dizajnu v našom každodennom živote môže ktokoľvek z nás  docieliť prechod od závislého spotrebiteľa k zodpovedného výrobcu a samostatnosti.

 

Etické zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi.

 

Cieľ

 

•  vytvorenie ekologicky a bioenergeticky zdravé a ekonomicky prosperujúce systémy schopné zabezpečiť potreby človeka, rešpektujúc tak v plnej miere prírodu bez jej vykorisťovania a znečisťovania

 

• minimalizácia priestoru nevyhnutného pre zabezpečenie základných potrieb

 

• vytvorenie prostredia pre udržanie a podporu života

 

• diverzita a stabilita krajiny

 

•  estetika prostredia

 

Etika

 

•  rešpekt (starostlivosť o zem a života na zemi)

 

• Spätná väzba

 

Princípy

 

• všetky prvky v systéme na seba navzájom pôsobia

 

• multifunkčnosť

 

•  zmysluplné a efektívne využitie energie v každom ohľade

 

•  využívanie prirodzených zdrojov

 

•  intenzívne využívané systémy na malom priestore

 

• využitie a vytváranie prirodzených procesov a kolobehov

 

•  vytváranie maloplošných štruktúr, ktoré sú vysoko produktívne

 

•  rozmanitosť

 

• využívanie lokálne dostupných zdrojov

 

• delenie sa o nadbytočné zdroje.

Kontakty:

Telefon:  +421 905293 332

Email:  info@homeharmony.sk

Adresa: Matice Slovenskej 10, Prešov 08001

© 2017 All Rights Reserved.